Back to top
De europeiska städerna reagerade genom att ta fram egna standardiserade soptunnor, som den här från Basel i Schweiz. Den är uppkallad efter dess uppfinnare, Jakob Ochsner (1858–1926).
Schweizisk standardsoptunna
Basel, Schweiz, omkring 1935–1940
© Historisches Museum Basel, Andreas Niemz

Sopor kan vara farliga

Vid sekelskiftet ändrades attityden till avfall. Sopor betraktades nu som något smutsigt och skadligt snarare än som en användbar resurs. Avfallshantering blev en viktig kommunal angelägenhet på 1900-talet.