Back to top
El Cabril, anläggning för slutförvaring av lågaktivt avfall
Cécile Massart (född 1949), fotograf

Avfall vittnar om vårt avtryck på jorden.

Även när sopor slängs formar de vår miljö. Ibland lite, ibland mycket. Denna anläggning för radioaktivt avfall i Spanien visar hur viktigt det verkligen är att vårt samhälle uppmärksammar avfall om man vill att det ska hanteras på rätt sätt.