Back to top
Inledning

Besökarna uppmuntras att ta aktiv del i utställningen genom interaktiva upplevelser och via onlineplattformen. Ett varierat program bidrar till ett meningsfullt utbyte med besökarna samtidigt som det gör innehållet mer tillgängligt och utnyttjar människors behov av att få svar på frågor om den värld vi lever i.