Back to top
En mångfald av föremål, människor och platser.
Bilder som visar den forskning som ägde rum 2021.

Tillsammans med 52 personer och sex organisationer i Bryssel arbetade vi oss igenom ämnet avfall.