Back to top
Bild från en av videointervjuerna (2022) med experterna, i detta fall Sophie Melckmans, i Bryssel.

Vilka är de? Läs några av deras berättelser eller ta reda på mer om de föremål som de fick oss att upptäcka:

– på den tillfälliga utställningen där föremål visas, åtföljda av citat samt vittnesmål i form av ljud- och videoinspelningar.

– i en artikel som illustreras med en mosaik av deras porträtt.

– i de ”biografier” om föremål som publicerats på www.throwaway-project.eu och i publikationen.

Du kan också komma och träffa några av dem på de evenemang som anordnas på Europeiska historiens hus!