Back to top
Audiovisuella historier

Lär dig mer om lokala förhållanden och samhällen när det gäller avfall i de korta videor som filmats i museernas omgivningar eller lokaler. Det spännande innehållet kommer från hela Europa, erbjuder värdefull kunskap och ökar medvetenheten om avfallets inverkan på vår omgivning och ger samtidigt en mångskiftande bild av betydelsen av sopor i dag.