Back to top
Världskarta
Kina, 2012
SinoMaps Press
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Vår världsbild bestäms ofta av var vi bor. På världskartor som ritats utanför Europa framgår detta mycket tydligt: Vår världsdel förefaller helt plötsligt avlägsen och liten.