Back to top
”Resande av barrikader”
Tyska förbundet, runt 1850
Byggleksak
Trä, papper
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Revolutionärer över hela Europa utmanade de aristokratiska privilegierna och den traditionella ordningen. Revolutionerna 1848–1849 var särskilt viktiga milstolpar i kampen för lika villkor, självbestämmande och mänskliga rättigheter – mål med stor genklang även i vår tid.