Back to top
Annons för Maison du Peuple (Folkets hus)
Bryssel, Belgien, 1899
Affisch
Reproduktion
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent, Belgien

Arbetstagarna på 1800-talet var lönearbetare utan vare sig rättsligt eller socialt skydd. De arbetade och levde ofta under hemska förhållanden. Först i slutet av århundradet förbättrades deras situation genom att rösträtten infördes gradvis.