Back to top
Norra Europa till Italien via Gotthardbanan
Lugano, Schweiz, 1898
Okänd konstnär
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Järnvägen förändrade det europeiska landskapet med tunnlar, viadukter och broar förbi hinder som tidigare varit oöverstigliga. Den då längsta tunneln i världen öppnades 1882 i och med färdigställandet av den 15 km långa Sankt Gotthardstunneln, som knöt samman norra och södra Europa. Med järnvägen kom kollektivtrafik och turism.