Back to top
Tidig telegraf som användes i Belgien
London, Storbritannien, runt 1844
Cooke & Wheatstone
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Telegrafen möjliggjorde nära nog omedelbar kommunikation över stora avstånd. Ett brott begånget i en stad kunde snabbt rapporteras till en annan; samma sak gällde världsmarknadspriserna på råvaror. Undervattenskablar gjorde kommunikationen global.