Back to top
Maximkulspruta
Hiram Maxim (uppfinnare), 1840–1916
Förenade kungariket Storbritannien och Irland, sent 1800-tal
Royal Armouries of the United Kingdom, Leeds, Storbritannien

Ny europeisk teknik förde med sig hjälpmedel som exempelvis maskingevär, som hade stor del i kolonialismens framryckning. Trots sitt numerära övertag hade den inhemska befolkningen inte mycket att sätta emot ett vapen som sköt 50 gånger snabbare än ett vanligt gevär.