Back to top
Partisaner (nationella befrielsearmén)
Jugoslavien, 1942–1945
Fotografi
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Kroatien

Människors avsky och vrede över nazisternas tyranni och brutalitet fick motståndet att växa i de ockuperade områdena. Det tog sig olika uttryck på olika ställen, med allt från storskaliga militära sammandrabbningar i Grekland, Polen, Jugoslavien och Sovjetunionen till civilt motstånd på annat håll.