Back to top
Sovjetunionens första atombomb
Moskva, Sovjetunionen, andra hälften av 1900-talet
Fotografi
Политехнический музей/Polytekniska museet, Ryssland, Moskva

De skarpa ideologiska skillnaderna mellan de liberala demokratierna i väst och kommunismen i öst kom åter i öppen dag och ökade risken för ett nytt världskrig.