Back to top
Klassfoto
Bulgarien, 1960-talet
Privat samling

De europeiska utbildningssystemen förändrades i grunden under den här perioden. Den statliga finansieringen ökade på alla nivåer tack vare de kraftigt växande ekonomierna och välfärdsstatens framväxt, och ledde till att fler barn och ungdomar fick bättre utbildningsmöjligheter – utbildning var inte längre förbehållet en priviligierad minoritet.