Back to top
Första europeiska marschen mot arbetslösheten
Italien, 1978
Affisch
Reproduktion
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Nederländerna

Den sociala sammanhållningen hotades av lågkonjunkturen på grund av tilltagande arbetslöshet, utslagning och utanförskap. Samfällda åtgärder vidtogs 1978, när flera fackföreningar organiserade den första europeiska marschen mot arbetslöshet. Detta vittnade om en europeisering av den fackliga kampen och om en medvetenhet om att det fanns gränsöverskridande intressen.