Back to top
”Abort. När ska kvinnorna få bestämma?”
Belgien, 1976
Tidskriftsomslag
Reproduktion
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale, Seraing, Belgien

Under 70-talet började kvinnor alltmer rikta ljuset mot den bestående ojämlikheten mellan könen. De flesta hade visserligen rösträtt, men upplevde ändå diskriminering och begränsningar i sina rättigheter både i det offentliga och privata livet. Feminismen växte fram som en aktiv kraft som hoppades kunna bryta patriarkatets dominans och skapa verkligt jämställda samhällen.