Back to top
Läskpress för Helsingforsöverenskommelsen
Finland, 1975
Silver
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Aldo Moro, Italiens premiärminister och ordförande för Europeiska gemenskapens råd, har satt sin namnteckning under Helsingforsöverenskommelsen. Konferensen gav Europeiska gemenskapen chansen att för första gången uppträda enat som en av de stora diplomatiska aktörerna på världsscenen.