Back to top
Fingerat euromynt
Italien, 1965
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Ett antal politiker och grupperingar i civilsamhället och näringslivet hade i åratal pläderat för att man skulle skapa en gemensam valuta. Redan 1969 hade Europas ledare övervägt en ekonomisk och monetär union, och under 60- och 70-talen förekom demonstrationer bland allmänheten till stöd för ett sådant initiativ.