Back to top
Europa: 1957 och 2007
Bryssel, Belgien, 2007
Pierre Kroll
Skämtteckning
Reproduktion
Pierre Krolls samling, Liège, Belgien

Antalet medlemsländer mer än fördubblades efter kalla krigets slut. Sverige, Finland och Österrike gick med 1995, följda av tio länder 2004. Rumänien och Bulgarien gick med 2007 och Kroatien 2013.