Back to top
Relief på monumentet tillägnat sovjetarmén, målat med figurer ur popkulturen och sedermera rengjort
Sofia, Bulgarien, 2011
Reproduktion
Thomson Reuters Corporation, New York, USA
Sofia, Bulgarien, 2015
Reproduktion
Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Efter 1989 fann sig människor inte längre i den kommunistiska historiesynen, som framhöll Sovjetunionen och Röda armén som Central- och Östeuropas befriare undan nazisterna. För många var Sovjetunionens intervention bara ytterligare en ockupation. Kommunistiska statyer och gatuskyltar blev föremål för offentlig debatt, togs bort eller till och med förstördes.