Back to top
”Work in Progress” (Arbete pågår)
Köln, Tyskland, 1995
Jörg Frank
Acrylfärg på karta
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Europa står inför osäkra tider på grund av problem både inom Europeiska unionen och vid dess gränser. Kommer länderna i Europeiska unionen att närma sig varandra ännu mer, eller kommer det tvärtom bli så att nationalstaten återtar den makt den förlorat? Kan Europeiska unionen utvidgas ytterligare? Är gränserna fasta och slutgiltiga, eller kommer de att fortsätta att förändras?