Back to top
Banderoll om krisen i EU
Oslo, Norge, 2012
© European Union 2016/Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Statsskuldskrisen och följderna av kontroversiella åtstramningar och räddningsaktioner gör att Europeiska unionen befinner sig i ett av sina värsta dilemman sedan dess grundande. Dessa åtgärder var ett försök att skydda den monetära unionen i en situation med mycket olika nationella ekonomier. Den grekiska krisen 2015 leder nästan till att euroområdet splittras.