Back to top
”Barbaropa”
Tyskland, 1947
Heinz Trökes (1913–1997)
Olja på duk
Europeiska historiens hus,
Bryssel, Belgien

Myten om Europa har ofta utnyttjats för att kommentera europeisk politik. Sådana representationer omfattar allt från de paneuropeiska strävandena under tidigt 1900-tal till de förödande krigens fasor och våld.