Back to top
Snidad påvefigur
Sankt Martin-katedralen, Utrecht, Nederländerna, sent 1400-tal
Ekträ
Museum Catharijneconvent, Utrecht, Nederländerna

Från sitt ursprung i Mellanöstern spreds kristendomen över Europa. Den fick ett enormt inflytande och blev en grundläggande del av ”västvärldens” civilisation. Värderingar, traditioner och kultur återspeglar än i dag Europas långa kristna arv.