Back to top
Diderots och d’Alemberts encyklopedi
Paris, Frankrike
1751–1772
Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

1700-talets ”upplysningstid” utgjorde en vattendelare i Europas kulturella och politiska utveckling. Det var en period som betonade förnuftets och det rationella tänkandets värde och gav inspiration till en dramatisk utveckling inom vetenskap, filosofi, samhälle och politik.