Back to top
Trotskij och Kamenev vid Lenins sida; båda männen sedermera borttagna av censorer
Moskva, Ryska socialistiska federativa sovjetrepubliken, 5 maj 1920/efter 1929
Fotografi/Manipulerat fotografi
Getty Images, Amsterdam, Nederländerna

Minnet kan manipuleras i syfte att utradera och undergräva. Att ”retuschera bort” vissa personer från historien har varit utmärkande för totalitära regimer. Efter att ha hamnat i onåd hos Josef Stalin efter 1929 togs Lev Trotskij och Lev Kamenev bort från detta berömda foto av Lenin under ett anförande.