Back to top
Avgjutning av en zulupojke
Berlin, Tyska riket, 1891
Castans Panoptikum
Gips
Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dublin, Irland

Även inom Europas gränser ansågs vissa folkslag vara rasmässigt “mindre utvecklade” än andra. Enligt sådana rasistiska teorier handlade det vanligtvis om folk i Europas geografiska och sociala utkanter som ofta betraktades som förfäder till de mer högtstående raserna i 1800-talets Europa.