Back to top
Davidsstjärna från Frankrike
Frankrike, 1942–1944
בית לוחמי הגטאות/Museet gettokämparnas hus, Västra Galileen, Israel

Judar i nästan alla ockuperade länder var tvungna att bära den gula davidsstjärnan, en skamlig och förnedrande exkluderingsmetod. Tvångsförflyttningen av judar till getton var ett viktigt förberedande steg i organisationen av förintelsen.