Back to top
”CCCP USA”
Paris, Frankrike, 1968
Roman Cieślewicz
Affisch
Reproduktion
Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Väst- och östblocken var fast beslutna att framställa just sin samhällsmodell som den främsta. Öst bekände sig till den kommunistiska ideologin som skulle tränga undan kapitalismen och förlitade sig på statlig planekonomi och enpartistyre. Detta ekonomiska och politiska tillstånd framställdes endast som ett steg på vägen mot ett klass- och statslöst samhälle.