Back to top
Modell av en trerumslägenhet, ”WBS 70”
Östtyskland, 1970-talet
Kopia
Deutsches Historisches Museum, Berlin, Tyskland

Satellitstäder och stora bostadsområden byggdes enligt den modernistiska arkitekturens principer. Kilometervis med identiska kvarter i grå cement byggdes längs transportleder och knutpunkter för samhällsservice. Först senare skulle det visa sig vilka negativa effekter som en sådan extrem funktionalism och frånstötande estetisk standardisering fick för människors liv och sociala nätverk.