Back to top
Tandläkarstol från Eastmaninstitutet
Stockholm, Sverige, 1950-talet
Eastmaninstitutet, Stockholm, Sverige

Den här tandläkarstolen från Eastmaninstitutet för barntandvård påminner oss om att hälso- och sjukvården i Europa före kriget till stor del var beroende av generösa privata donatorer, som till exempel den amerikanske affärsmannen George Eastman. På 30-talet grundade och sponsrade han åtskilliga tandvårdskliniker i Europa, som efter kriget inlemmades i de offentliga hälso- och sjukvårdssystemen.