Back to top
Den sista kolvagnen
Västtyskland, 1976
Stål
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur, Bochum, Tyskland

”Den sista kolvagnen” illustrerar tillbakagången för den traditionella tunga industrin i det kapitalistiska Europa. Denna industri, som stått i förgrunden för Europas ekonomiska uppsving under efterkrigstiden, fick på 1970-talet allt mer stå tillbaka för industrierna hos billigare internationella konkurrenter som Taiwan, Sydkorea och Brasilien. Europas länder vände blicken mot kärnenergi för att minska sitt beroende av utländsk olja.