Back to top
Danskt EG-pass
Danmark, 1994
Privat samling, Bryssel, Belgien

Det europeiska passet, introducerat 1985, blir en tydlig symbol för de nya möjligheter som den fria rörligheten för med sig och Europeiska gemenskapens konkreta försök att skapa en känsla av ett europeiskt medborgarskap.