Back to top
80 000 sidor EU-lagstiftning
Nederländerna, 2003
Rem Koolhaas
Europeiska historiens hus, Bryssel, Belgien

Vad är europeisering? Det innebär att alla medlemsländer antar och inför gemensamma lagar, vilket gör att ländernas intressen sammanfaller i allt högre grad och att likheterna blir allt större. Dessa lagar, även kända som acquis communautaire, har utvecklats under flera decennier, och länder som går med i EU måste införliva dem i sina nationella rättssystem.