Back to top
Brosch med antika ruiner
Rom, Italien, 1790–1830
Glas, mosaik och guld
New-York Historical Society, New York, USA

En del europeiska länder bildade handelskompanier med länder i Fjärran östern. Under 1600-talet var det mest framträdande handelskompaniet Nederländska ostindiska kompaniet. Inom kinesisk kultur avbildade man överhuvudtaget inte Europa eller européer annat än på porslin som uteslutande tillverkades för export till Europa.