Back to top
Valsedel enligt vilken Themistokles bör landsförvisas
Aten, Grekland
400-talet f.Kr.
Lera
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς/Agoramuseet, Aten, Grekland

Demokrati är ett statsskick som ger medborgarna självbestämmande och där politiska beslut fattas av majoriteten av folket. Det var först på 1900-talet som de europeiska demokratierna utökade rösträtten till att omfatta alla vuxna medborgare.