Back to top
Tinker Imagineers, Utrecht, Nederländerna

Direkt efter kriget fanns det fortfarande ingen specifik ungdomskultur i Europa. Men nya ungdomskulturer började växa fram under påverkan från USA och lockade stora skaror europeiska ungdomar som ville uttrycka sin individualitet och sitt motstånd mot samhällets likriktning. Olika subkulturer dök upp i snart sagt varje land: Teddy Boys och Rockers i Storbritannien, Blousons noirs i Frankrike, Teppisti i Italien, Nozem i Nederländerna, Halbstarken i Tyskland, Bikinarze i Polen, Jampecok i Ungern, Malagambisti i Rumänien, Potápky eller Páskové i Tjeckoslovakien och Stiljagi i Sovjetunionen.

Myndigheterna i öst och väst oroades av ungdomens framväxande subkulturer. De styrande och polisen såg alltmer dessa unga människor som huliganer och ungdomsbrottslingar och trakasserade dem på grund av deras utseende.