Back to top
Yuppierum (1980-talet)
Tinker Imagineers, Utrecht, Nederländerna

Yuppier (från engelskans Young Urban Professionals) var ”vinnarna” i 80-talets ekonomiska uppgång och skyltade gärna med sin framgång i alla delar av livet. Musikvideon, extremt visuell och kommersiell, speglade ungdomskulturens tilltagande internationalisering och bildmedvetenhet. I början av 90-talet blev det allt vanligare att ungdomar flyttade för att studera eller jobba. Tillsammans med ökat välstånd och slutet på den politiska delningen skapade detta en bild av Europas unga som både kosmopolitiska och utåtblickande.