Back to top
Tinker Imagineers,
Utrecht, Nederländerna

Europas ungdomar och ungdomsrörelser uttryckte en önskan om fred, som bara skulle kunna uppnås om de agerade över nationsgränserna. Ungdomen framställdes som vacker, stark och – med fredssymboler – internationellt enad i kampen för frihet. Internationella ungdomsläger och ungdomsmöten organiserades över hela Europa som ett sätt att skapa försoning efter kriget.

Det här skulle komma att ändras av det kalla kriget, när Sovjetunionen tog kontrollen över Östeuropa, isolerade det och ströp ett omfattande internationellt utbyte. Ungdom och ungdomar blev ett viktigt vapen i propagandakriget mellan öst och väst.