Back to top

Tågminnen

Woman recording via mobile phone in museum space

2021 firar vi Europaåret för järnvägen. Festivalen Europalia och dess program Trains & Tracks tittar på tågets inflytande ur ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Europeiska historiens hus vill gärna vara med och bidra till Trains & Tracks. Därför bygger vi nu upp en alleuropeisk onlinesamling med personliga historier om tågresor över nationsgränser som en gemensam europeisk upplevelse som har format oss på ett eller annat sätt. Med historiernas hjälp kan vi knyta samman och jämföra gemensamma upplevelser från hela kontinenten och lägga an flera infallsvinklar på rörlighet och transport och ett europeiskt perspektiv på debatten om tågets historiska och nutida roll.

Intervjuserie med museet

Järnvägarnas tidsålder - hur uppfinningen av tåg formade det europeiska samhället - onlinedebatt på engelska

 

 

 

DELTAGANDE PARTNER