Back to top

BEHANDLADE SOM JÄMLIKAR? – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ålder: 
6-11, 12-15, 16-18
Språk: 
Dutch, English, French, German
Ämne: 
History - General
BESKRIVNING

Min rätt? Din rätt? Vår rätt? Har människors rättigheter varit hotade i det förgångna? Är de det i dag? I den här workshoppen undersöker vi några av de mest framträdande kategorierna i det vida begreppet mänskliga rättigheter. Med hjälp av historiska exempel från Europa guidas eleverna runt i detta ämne.