Back to top

GRÄNSER OCH BROAR – MIGRATION

Ålder: 
6-11, 12-15, 16-18
Språk: 
Dutch, English, French, German
Ämne: 
History - General
BESKRIVNING

I den här workshoppen får eleverna analysera personliga berättelser för att bättre förstå vad migration kan ha betytt i olika tidsepoker och sammanhang. Exemplen belyser folkförflyttningar under 1800-, 1900- och 2000-talet som haft stor inverkan på Europas historia.