Back to top

HÖKAR OCH DUVOR – KONFLIKTER

Ålder: 
6-11, 12-15, 16-18
Språk: 
Dutch, English, French, German
Ämne: 
History - General
BESKRIVNING

Den här workshoppen hjälper eleverna att fundera kring orsakerna till att människor och grupper kan hamna i bråk med varandra och hur man kan hantera en konflikt. Här lyfter vi fram hur dagens Europa till stor del är resultatet av både en historia av krig, ockupation och förstörelse och en historia av solidaritet, förhandling och försoning.