Back to top

VEM TROR DU ATT DU ÄR? – IDENTITTET/MINNE

Ålder: 
6-11, 12-15, 16-18
Språk: 
Dutch, English, French, German
Ämne: 
History - General
BESKRIVNING

Hur definierar du din identitet? Identiteten är i ständig förändring och utveckling, och därför är vår syn på vilka vi själva och andra är också föränderlig. Hur definierar du ditt minne? Det som gör oss till dem vi är, det är i mångt och mycket vårt förflutna, eller vårt minne av det. Precis som identiteten kan minnet utvecklas och förändras av omständigheterna. I den här workshoppen undersöker vi identitetens och minnets flerdimensionella natur.