Back to top

Behandlade som jämlikar? – Mänskliga rättigheter

Ålder: 
12-15
BESKRIVNING

I det här temat undersöker vi några av de mest framträdande kategorierna i det vittomfattande begreppet mänskliga rättigheter och tittar på kopplingarna och krockarna mellan rättigheter och skyldigheter. Med hjälp av nutida och historiska exempel från Europa och hela världen guidas de studerande runt i detta ämne och uppmuntras att ta ställning till komplexa etiska scenarier. Ämnena som tas upp är bland annat respekten för andra människors rättigheter, konflikten mellan kulturella sedvänjor och mänskliga rättigheter samt frågan om det under några omständigheter kan vara befogat att sätta rättigheter ur spel.