Back to top

Hökar och duvor – Konflikter

Ålder: 
6-11
BESKRIVNING

Det finns många orsaker till att människor och folkgrupper kan hamna i konflikt med varandra. Samtidigt finns det saker som vi inte klarar av utan andra. I detta tema undersöker vi krigets och fredens dynamik genom samverkansmönster mellan till exempel vinnare och förlorare, fredsivrare och krigshetsare. Här lyfter vi fram hur dagens Europa till stor del är resultatet av både en historia av krig, ockupation och förstörelse och en historia av solidaritet, förhandlingar och försoning.