Back to top

VANLIGA FRÅGOR

Besöker huset för europeisk historia

Vilka säkerhetsåtgärder har införts relaterade till COVID-19?
Hur bokar jag ett besök för mina elever?

Gå till sidan Boka ett besök, kolla lediga tider och boka ett besök.

Hur kontaktar jag utbildningsgruppen på Europeiska historiens hus?
Jag har utarbetat ett otroligt undervisningsmaterial som ni och era webbplatsbesökare kommer gilla. Kan ni länka till min undervisningswebbplats?

Webbplatsen för Europeiska historiens hus kommer inte att kunna länka till externa undervisningswebbplatser.

Historiehusets material verkar snarare vara tematiskt än kronologiskt. Hur kommer det sig?

Vårt material är tematiskt inriktat snarare än kronologiskt, har ett transnationellt fokus snarare än nationellt och rör sig mellan olika tidsperioder. Detta gör det möjligt att jämföra och kontrastera. Vi har tagit fram det här undervisningsmaterialet i nära anslutning till de ämnen som skildras på den permanenta utställningen i Europeiska historiens hus.

Varför finns en del aktiviteter och material på 24 språk medan andra bara finns på 4 språk?

Europeiska historiens hus ser den kulturella och språkliga mångfalden i EU som en tillgång. Flerspråkigheten, som är fast förankrad i den europeiska historien, återspeglar denna kulturella och språkliga mångfald. Den gör även Europeiska historiens hus mer tillgänglig för alla besökare. Därför har vi gjort allt vad vi kunnat för att tillhandahålla undervisningsmaterialet och utställningsinnehållet på unionens 24 officiella språk, och kommer att fortsätta att göra så. Vårt mål är att mer undervisningsmaterial ska finnas på alla 24 språk framöver.

Vilka material kan jag använda för att planera mitt besök på Europeiska historiens hus?

För att bättre planera besöket på Europeiska historiens hus, gå till avsnittet Besök oss på vår webbplats. Du kan också titta under Klassrumsrelaterade aktiviteter och Tillgängligt besöksmaterial. Kolla dessa sidor ofta, eftersom de regelbundet uppdateras.

Finns det någon karta på webben över Europeiska historiens hus?

Ja, du kan ladda ner den på sidan Upptäck: Besök utan guide.

Vad kostar ett guidat besök eller en workshop?

Om inget annat uttryckligen anges är alla guidade visningar och workshoppar kostnadsfria.

Vad kostar det att besöka museet?

Det är gratis att besöka Europeiska historiens hus.

Jag behöver ingen guide. Kan jag bara dyka upp med mina elever eller måste jag boka i förväg?

Av hälso- och säkerhetsskäl vill vi ändå att du bokar besöket på sidan Boka ett besök.

Hur förbereder jag ett besök för en skolgrupp?

För praktiska upplysningar om skolgruppsbesök, gå till Besök oss: Skolor.

Can I book a meeting room in the House of European History following our visit to the museum?

The House of European History does not provide meeting rooms following visits to the museum.