Back to top

PRESSMEDDELANDEN

Öppning av den tillfälliga utställningen Rastlös ungdom

1 mar 2019

Den 1 mars 2019 slår Europeiska historiens hus upp dörrarna för sin andra tillfälliga utställning Rastlös ungdom: Att växa upp i Europa, från 1945 till i dag. Den pågår till slutet av februari 2020.

Utställningen skildrar erfarenheter som formar ungdomars liv och berör allt från utbildning, jobb och identitetsskapande till politisk aktivism och kärlek. Detta görs genom att visa upp fyra generationer unga som var och en växte upp vid brytningspunkter i den europeiska historien: sent 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal.

I likhet med barndomens historia efter 1960-talet har ungdomens historia numera blivit ett forskningsämne och tilldrar sig ökat intresse. Ungdomar ses i dag som en viktig grupp, inte minst på grund av den senaste tidens utveckling och att det gått ett halvsekel sedan händelserna 1968: ungdom och protest har en universell dragningskraft.

Denna interaktiva utställning visar besökarna att de ungas historia i Europa sedan 1940-talet handlar om förbindelser över landsgränser, krav på samhällsförändring och större frihet för individen – men även om strävan efter materiell förbättring och fria kulturyttringar.

Samma krafter låg även bakom det europeiska projektet, så situationen för ungdomar som grupp kom att ses som en indikator för läget i Europa. I kölvattnet på den ekonomiska krisen slog arbetslöshet och utvandring särskilt hårt mot ungdomen och kom att symbolisera situationens allvar. I den offentliga debatten talades det till och med om en förlorad generation av unga européer.

Rastlös ungdom intar ett transnationellt perspektiv för att skildra hur unga under de gångna 70 åren har gått från att vara en grupp som drabbades av historien till en grupp som skriver historia.

Europeiska historiens hus är beläget i Eastmanbyggnaden i Leopoldparken, mitt i Bryssels EU-kvarter, och öppnade sina portar för allmänheten i maj 2017. Museet är unikt, då det tar ett transnationellt, europeiskt grepp om kontinentens historia. Genom att öka medvetenheten om de många olika perspektiven och tolkningarna av det förflutna vill museet uppmuntra till att utbyta idéer och ifrågasätta invanda föreställningar – och därmed öka förståelsen av den europeiska historien. Museet är öppet varje dag, inträdet är gratis och den permanenta utställningen finns på EU:s 24 språk.