Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

OUR PUBLICATIONS

Inga publikationer som matchar dina kriterier hittades.

ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 4 träffar
Front cover European Commemoration book

Att bygga Europeiska historiens hus

I sin artikel går historiehusets chefskurator Andrea Mork igenom den teoretiska grunden, de bärande idéerna och de viktigaste historiska budskapen för det nya museets permanenta utställning. Läs mer