Back to top

PUBLIKATIONER

Europeiska historiens hus vill sprida kunskap om Europas historia och locka till en offentlig diskussion om det förflutnas fortsatta närvaro i dagens värld.

Med hjälp av våra publikationer kan besökarna få en inblick i museets verksamhet, filosofi och innehåll i stort. Detta gör att museiupplevelsen utsträcks till både före och efter själva besöket i historiehuset.

I det här avsnittet kan du bekanta dig med den permanenta utställningens grunder utgående från centrala utvecklingsförlopp i den europeiska historien. Särskilt viktiga inslag i utställningen förklaras med hjälp av detaljerade beskrivningar och vetenskapliga framställningar. 

Vi erbjuder även en rad olika artiklar som bidrar till debatter och analyser i ämnen med anknytning till Europeiska historiens hus.

OUR PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 3 träffar

Rastlös Ungdom

Under de senaste 70 åren har unga i Europa gått från att vara en grupp som drabbades av historien till att bli dem som faktiskt skriver historia. Den här utställningen skildrar fyra generationer unga som var och en växte upp vid avgörande tidpunkter i den europeiska historien: sent 1940-tal, 1960-tal, 1980-tal och 2000-tal. Den visar hur dessa ungdomar upplevde sin...Läs mer

Front cover of pocket guides with spiral

Fickguide

När du går igenom huvudutställningen kommer du att märka att vi inte berättar varje europeiskt lands historia. I stället vill vi undersöka hur historien har skapat en känsla av ett europeiskt minne och hur den fortsätter att påverka våra liv i dag och i framtiden. Precis som i våra egna liv finns det sådant som vi gärna minns och sådant...Läs mer

Front cover Interactions catalogue

Interactions - Temporary Exhibition Catalogue

In this exhibition we present the many different types of encounters — war, negotiations, trade, food, art, education — and use these as lenses through which to examine European history and the cultural heritage it has created.

  • English only
  • ISBN 978-92-846-5813-8
  • Läs mer
ARTICLES IN EXTERNAL PUBLICATIONS
Visar 1 – 3 av 4 träffar
Front cover European Commemoration book

Att bygga Europeiska historiens hus

I sin artikel går historiehusets chefskurator Andrea Mork igenom den teoretiska grunden, de bärande idéerna och de viktigaste historiska budskapen för det nya museets permanenta utställning. Läs mer